Dzis jest 04-08-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiHarmonogram wypłat SIERPIEŃ 2020 r.

Ogłoszenie ogólne
2020-07-31

Świadczenia rodzinne i wychowawcze 14-08-2020 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 21-08-2020 r. - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 21-08-2020 r. - zasiłki rodzinne i świadczenia rodzicielskie Fundusz alimentacyjny ...

więcej...


Informacja dot. składania wniosków o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, Dobry Start

Ogłoszenie ogólne
2020-07-15

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Gmina Bodzechów informuje, iż od miesiąca sierpnia przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start w ...

więcej...


Termin wydawania art. żywnościowych w miesiącu lipcu 2020

Ogłoszenie ogólne
2020-07-10

GOPS W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIU 16 LIPCA 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu lipcu 2020r.

Ogłoszenie ogólne
2020-07-01

Harmonogram wypłat LIPIEC 2020 r Świadczenia rodzinne i wychowawcze 13-07-2020 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-07-2020 r. - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-07-2020 r. - zasiłki rodzinne ...

więcej...


500+ UWAGA

Ogłoszenie ogólne
2020-06-16

500 + UWAGA Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego (500+) nie muszą w roku 2020 ubiegać się o jego kontynuację! Nabyte prawo do 500+ obowiązuje do 31-05-2021 r.

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu czerwcu 2020r.

Ogłoszenie ogólne
2020-06-03

Harmonogram wypłat CZERWIEC 2020 r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 15-06-2020 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 19-06-2020 r. - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 19-06-2020 r. - zasiłki rodzinne ...

więcej...


Termin wydawania art. żywnościowych w miesiącu czerwcu 2020

Ogłoszenie ogólne
2020-06-01

GOPS W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 8 i 9 CZERWCA 2020 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu maju 2020r.

Ogłoszenie ogólne
2020-05-05

Harmonogram wypłat MAJ 2020 r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze: 15-05-2020 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-05-2020 r. - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-05-2020 r. - zasiłki rodzinne ...

więcej...


Pomoc dla osób doznajacych przemocy rodzinnej

Ogłoszenie ogólne
2020-04-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które prowadzi bezpłatny bezpłatny całodobowy ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu kwietniu 2020r.

Ogłoszenie ogólne
2020-04-06

Harmonogram wypłat KWIECIEŃ 2020 r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 09-04-2020 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-04-2020 r. - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-04-2020 r. - zasiłki rodzinne ...

więcej...
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny