Dzis jest 17-01-2021r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiHarmonogram wypłat w miesiącu styczniu 2021r.

Ogłoszenie ogólne
2021-01-07

Harmonogram wypłat w miesiącu STYCZEŃ 2021r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 15-01-2021 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-01-2021 r. - zasiłki pielęgnacyjne 20-01-2021 r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-01-2021 r. ...

więcej...


Program „Wspieraj Seniora”

Ogłoszenie ogólne
2020-12-31

Program „Wspieraj Seniora” został przedłużony na I kwartał 2021r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji na kolejne miesiące. Program adresowany jest do: 1) osób w wieku 70 lat i więcej, które ...

więcej...


Program "Opieka wytchnieniowa"

Ogłoszenie ogólne
2020-12-31

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi Program ma zapewniać: 1) wzmocnienie dotychczasowego ...

więcej...


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Ogłoszenie ogólne
2020-12-31

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy ...

więcej...


Informacja o wynikach postępowań

Ogłoszenie ogólne
2020-12-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje o wynikach postępowań dot. zajęć prowadzonych w Klubie Senior+ w Bodzechowie - warsztaty psychologiczne, zajęcia rehabilitacji ruchowej.

więcej...


Informacja o wynikach postępowań

Ogłoszenie ogólne
2020-12-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje o wynikach postępowań dot. zajęć prowadzonych w Klubie Senior+ w Bodzechowie - warsztaty rękodzieła, zajęcia muzyczno-teatralne.

więcej...


Rozeznanie cenowe -zajęcia muzyczno teatralne

Ogłoszenie ogólne
2020-12-18

Znak: GOPS.26.3.2020 ...

więcej...


Rozeznanie cenowe - zajęcia rękodzieła

Ogłoszenie ogólne
2020-12-18

Znak: GOPS.26.2.2020 ...

więcej...


Rozeznanie cenowe - rehabilitacja ruchowa

Ogłoszenie ogólne
2020-12-18

Znak: GOPS.26.3.2020 ...

więcej...


Rozeznanie cenowe - warsztaty psychologiczne

Ogłoszenie ogólne
2020-12-18

Znak: GOPS.26.4.2020 ...

więcej...
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny