Dzis jest 07-12-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiInformacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie ogólne
2019-12-04

Informacja o wyniku postępowania na świadczenie usług psychologicznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie.

więcej...


Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie ogólne
2019-12-04

Informacja o wyniku postępowania warsztaty psychologiczne oraz rehabilitacja ruchowa w ramach "Programu Wieloletniego SENIOR+"

więcej...


Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie ogólne
2019-12-04

Informacja o wyniku postępowania zajęcia teatralno - muzyczne oraz zajęcia z rękodzieła w ramach "Programu Wieloletniego SENIOR+"

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu grudniu 2019r.

Ogłoszenie ogólne
2019-12-02

Harmonogram wypłat w miesiącu GRUDZIEŃ 2019 r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 16-12-2019 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-12-2019 r. - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-12-2019 r. - ...

więcej...


ROZEZNANIE CENOWE - usługi psychologiczne

Ogłoszenie ogólne
2019-11-20

ROZEZNANIE CENOWE na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843) ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

więcej...


ROZEZNANIE CENOWE - zajęcia teatralno-muzyczne

Ogłoszenie ogólne
2019-11-19

Znak: GOPS.26.2.2019 ...

więcej...


ROZEZNANIE CENOWE - zajęcia rękodzieła

Ogłoszenie ogólne
2019-11-19

Znak:GOPS.26.3.2019 ...

więcej...


ROZEZNANIE CENOWE - usługi rehabilitacji ruchowej

Ogłoszenie ogólne
2019-11-19

Znak: GOPS.26.4.2019 ...

więcej...


ROZEZNANIE CENOWE - Warsztaty psychologiczne

Ogłoszenie ogólne
2019-11-19

Znak: GOPS.26.5.2019 ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu listopadzie 2019r.

Ogłoszenie ogólne
2019-11-05

Harmonogram wypłat w miesiącu LISTOPAD 2019 r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 15-11-2019 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-11-2019 r. - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-11-2019 r. - ...

więcej...
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny