Dzis jest 21-06-2021r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Formularze i wnioski

Inne plikiHarmonogram wypłat w miesiącu czerwcu 2021r.

Ogłoszenie ogólne
2021-06-02

Harmonogram wypłat w miesiącu CZERWIEC 2021r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 11-06-2021 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 21-06-2021 r. - zasiłki pielęgnacyjne 21-06-2021 r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 21-06-2021 r. ...

więcej...


Uwaga - wydawanie art. żywnościowych 12 maja 2021

Ogłoszenie ogólne
2021-05-11

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 12 MAJA 2021 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY BODZECHÓW MIEJSCE WYDAWANIA ARTYKUŁÓW ...

więcej...


Uwaga - zmiana siedziby GOPS Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2021-05-06

Uprzejmie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie od maja zmienił swoją siedzibę. Aktualnie znajduje się pod adresem ul. Kilińskiego 49L (I Piętro) 27-400 Ostrowiec Św. Godziny pracy Ośrodka: 7:00 ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu maju 2021r.

Ogłoszenie ogólne
2021-05-05

Harmonogram wypłat w miesiącu MAJ 2021r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 12-05-2021 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-05-2021 r. - zasiłki pielęgnacyjne 20-05-2021 r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-05-2021 r. ...

więcej...


Program „Wspieraj Seniora” został przedłużony

Ogłoszenie ogólne
2021-04-08

Program „Wspieraj Seniora” został przedłużony do 31 grudnia 2021r. nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Program adresowany jest do: 1) osób ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu kwietniu 2021r.

Ogłoszenie ogólne
2021-04-08

Harmonogram wypłat w miesiącu KWIECIEŃ 2021r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 12-04-2021 r. - świadczenia wychowawcze (500+) 20-04-2021 r. - zasiłki pielęgnacyjne 20-04-2021 r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 20-04-2021 r. ...

więcej...


Zmiana siedziby GOPS Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2021-04-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż od dnia 1 maja 2021 roku zmienia się siedziba ośrodka. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

więcej...


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Ogłoszenie ogólne
2021-03-30

GOPS w Bodzechowie prezentuje raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

więcej...


Wydawanie art. żywnościowych - 26 marca 2021

Ogłoszenie ogólne
2021-03-22

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 26 MARCA 2021 r. W GODZ. 8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH Z TERENU GMINY BODZECHÓW MIEJSCE ...

więcej...


Pomoc dla osób doznających przemocy

Ogłoszenie ogólne
2021-03-05

Pomoc dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie Informujemy, iż w Gminie Bodzechów działa Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do którego członków można osobiści lub telefonicznie zgłaszać przypadki podejrzenia wystąpienia ...

więcej...FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny