Dzis jest 19-10-2017r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiINFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ogłoszenie ogólne
2017-08-18

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się ...

więcej...


Terminy składania wniosków

Ogłoszenie ogólne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKÓW RODZINNYCH 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku. 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ...

więcej...


Świadczenie wychowawacze od 1.08.2017r.

Ogłoszenie ogólne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ORAZ ZAŁĄCZANYCH DOKUMENTÓW 1. W składanych wnioskach o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne prosimy o wcześniejsze UZUPEŁNIENIE danych podstawowych takich jak: • Dane wnioskodawcy • Skład rodziny ( Imię, nazwisko, nr PESEL, ...

więcej...


Współuzależnieniu STOP

Ogłoszenie ogólne
2017-06-21

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie informują, że realizowali projekt socjalny „Współuzależnieniu STOP!” od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017r. Projekt skierowany był do osób pozostających w bliskiej relacji ...

więcej...


Zajęcia w ramach projektu "Współuzależnieniu STOP"

Ogłoszenie ogólne
2017-05-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż dalszym ciągu trwają zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego „Współuzależnieniu STOP!” Projekt skierowany jest do osób pozostających w bliskiej relacji rodzinnej z ...

więcej...


Projekt - "Szansa na przyszłość"

Ogłoszenie ogólne
2017-05-10

W projekcie "Szansa na przyszłość" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe) 13 uczestników po zakończonych szkoleniach zawodowych ...

więcej...


Współuzależnieniu STOP

Ogłoszenie ogólne
2017-03-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie zaprasza do udziału w projekcie socjalnym „Współuzależnieniu STOP!” który realizowany będzie w miesiącach kwiecień-czerwiec 2017r. Projekt skierowany jest do osób pozostających w bliskiej relacji ...

więcej...


Termin wydawania art. żywnościowych w miesiącu lutym 2017

Ogłoszenie ogólne
2017-02-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 14-15 lutego 2017r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu ...

więcej...


Szansa na przyszłość dla mieszkańców Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2017-01-11

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” dla osób z gminy Bodzechów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego rozpoczyna realizację projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”. Jego celem jest wzmocnienie szans ...

więcej...


Termin wydawania art. żywnościowych w grudniu 2016

Ogłoszenie ogólne
2016-11-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 12-13 grudnia 2016r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu ...

więcej...FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny