Dzis jest 24-05-2017r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiWydawanie art. żywnościowych w miesiącu maju 2017r.

Ogłoszenie ogólne
2017-05-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 29-30 maja 2017r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu ...

więcej...


Projekt - "Szansa na przyszłość"

Ogłoszenie ogólne
2017-05-10

W projekcie "Szansa na przyszłość" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe) 13 uczestników po zakończonych szkoleniach zawodowych ...

więcej...


Artykuły żywnościowe w miesiącu kwietniu 2017r.

Ogłoszenie ogólne
2017-03-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 18-19 kwietnia 2017r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu ...

więcej...


Termin wydawania art. żywnościowych w miesiącu lutym 2017

Ogłoszenie ogólne
2017-02-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 14-15 lutego 2017r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu ...

więcej...


Szansa na przyszłość dla mieszkańców Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2017-01-11

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” dla osób z gminy Bodzechów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego rozpoczyna realizację projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”. Jego celem jest wzmocnienie szans ...

więcej...


Termin wydawania art. żywnościowych w grudniu 2016

Ogłoszenie ogólne
2016-11-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 12-13 grudnia 2016r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach programu ...

więcej...


Termin wydawania art. żywnościowych w październiku 2016

Ogłoszenie ogólne
2016-09-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w dniach 17-18 października 2016r. w godz. 8.00-13.00 PKPS w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17a będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach ...

więcej...


Informacja dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie ogólne
2016-07-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. ul. Reja 10 informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (trwający od 01-11-2016r. ...

więcej...


Program żywnościowy FEAD 2016 od sierpnia 2016r.

Ogłoszenie ogólne
2016-05-17

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. informuje, iż przewidziany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej okres realizacji podprogramu FEAD 2016 przypada od sierpnia 2016 do czerwca 2017r. ...

więcej...


Program rodzina 500+

Ogłoszenie ogólne
2016-03-04

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze. Prawo do tego świadczenia przysługuje: - obywatelom polskim, - cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o ...

więcej...FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny