Dzis jest 03-07-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiInformacja dot. konkursu schronienia dla osób bezdomnych

Ogłoszenie ogólne
2019-04-24

PROTOKÓŁ
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego
w zakresie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów

W dniu 23.04.2019r. komisja konkursowa do opiniowania oferty na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług schronienia dla dwóch osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów w składzie określonym poniżej:
1. Baran Ewelina – Główny księgowy -Przewodniczący Komisji
2. Starachowska Ewelina – Pracownik socjalny - Członek Komisji
3. Pocheć Anna – Pracownik socjalny – Członek Komisji
dokonała rozpatrzenia ofert na w/w konkurs.
Otrzymano ofertę ze:
1. Stowarzyszenia MONAR – Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT
w Komórkach, Komórki 91 gm. Daleszyce, 26-015 Pierzchnica, gdzie koszt zapewnienia całodobowego schronienia dla jednej osoby wynosi 26,00 zł.

Wobec powyższego komisja wybrała ofertę przedstawioną przez Stowarzyszenie MONAR- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Komórkach, Komórki 91 gm. Daleszyce,
26-015 Pierzchnica.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny